Amacımız

Amacımız

Tüm Sporcularımıza Yeteneklerinin Yanında Karakterleri ile de Örnek Kişilikler Olmalarının Gerekliliğini Aşılamak ve Sporcunun Başarıya Ulaşması Yolunda En Önemli Kriterlerden Birinin de Örf ve Adetler, Saygı ve Kültürün Olması Gerekliliğini Vurgulamaktır.