Vizyonumuz

Vizyonumuz

Vizyonumuz

   Verilen Tüm Hizmet Alanlarında Mevcut Kaynaklarını Etkili Kullanmak ve Sporcunun Aynı Zamanda Toplumun Memnuniyetini Artırma Noktasında Örnek Olmaktır.

   Kabul Gören Yenilikler ve Uluslararası Standartlara Uygun Antrenman Yöntemleri Kullanarak Çağı Yakından Takip Eden, Geniş Ufuklu Sporcular Yetiştirmek.